Friday, December 31, 2021

A320-271N, SWISS, HB-JDD (MSN 10944)

16 Nov. 2021 © Eurospot
A320-271N, SWISS, F-WWDV, HB-JDD (MSN 10944) NEO (SWR,SR)                             TLS
F1: 09 Nov. 2021 (Call Sign: AIB01DV, Hex:38129A) time: 8:46-12:59
F2: 16 Nov. 2021 (Call Sign: AIB02DV) time: 14:29-16:31
F3: 22 Nov. 2021 (Call Sign: AIB03DV) time: 13:24-14:21
F4: 10 Dec. 2021 (Call Sign: AIB04DV) time: 10:57-12:20
F5: 15 Dec. 2021 (Call Sign: AIB05DV) time: 14:55-15:52
F6: 27 Dec. 2021 (Call Sign: AIB06DV) time:  11:29-13:11
Delivered TLS-ZRH: 31 Dec. 2021 (Call Sign SWR5215, Hex:4B1815) dep: 11:28

31 Dec. 2021 SWISS SWR,LX HB-JDD
HB-JDD cs: SWISS 4B1815

31 Dec. 2023 Stored at ZRH
HB-JDD
cs: SWISS 4B1815 parked

10944, HBJDD,

A320-251N, Air China, B-326V (MSN 10086)

22 Dec. 2021
A320-251N, Air China, D-AVVC, B-326V (MSN 10086) NEO   (CCA,CA)                         XFW
F1 XFW-XFW: 23 Dec. 2021 (Call Sign: AIB086A, Hex:3C11FD) time: 11:37-13:11
F2 XFW-HAM-XFW: 24 Dec. 2021 (Call Sign: AIB086B, Hex:3C11FD) time: 9:45-10:53
F3: 28 Dec. 2021 (Call Sign: AIB086C, Hex:3C11FD) time: 11:40-12:43
Delivered XFW-OVB-CTU: 31 Dec. 2021 (Call Sign CCA080, Hex:781CA7) dep: 11:19

31 Dec. 2021 Air China CCA,CA B-326V
B-326V cs: Air China 781CÁ7 active
Leased from: Bocomm Leasing

10086, B326V

A321-272NX, Air China, B-326U (MSN 10653)

20 Dec. 2021 
A321-272NX, Air China, D-AVZC, B-326U (MSN 10653) ACF  (CCA,CA)                        XFW
F1 XFW-HAM-XFW: 20 Dec. 2021 (Call Sign: AIB653A, Hex:3C1265) time: 12:08-14:16
F2: 23 Dec. 2021 (Call Sign: AIB653B, Hex:3C1265) time: 16:28-17:43
Delivered XFW-OBV-CTU: 31 Dec. 2021 (Call Sign CCA084, Hex:781CA6) dep: 11:11

31 Dec. 2021 Air China CCA,CA B-326U
B-326U cs: Air China 781CA6 active
Leased from: Avic Leasing

10653, B326U

A321-252NX, Starlux Airlines, B-58209 (MSN 10432)

20 Dec. 2021 
A321-252NX, Starlux Airlines, D-AVZT, B-58209 (MSN 10432) ACF (SJX,JX)                XFW
F1 XFW-HAM-XFW: 20 Dec. 2021 (Call Sign: AIB432A, Hex:3C1276) time: 11:03-12:59
F2: 22 Dec. 2021 (Call Sign: AIB432B) time: 17:13-17:53
F3: 28 Dec. 2021 (Call Sign: AIB432C) time: 10:17-11:35
F4: 30 Dec. 2021 (Call Sign: AIB432D) time: 8:21-8:43
Delivered XFW-DWC-TPE: 31 Dec. 2021 (Call Sign SJX2321, Hex:8991D7) dep: 10:26

31 Dec. 2021 Starlux Airlines SJX,JX B-58209
B-58209 cs: Starlux Airlines 8991D7 active
Leased from: ACG

10432, B58209,

A321-271NX, Scoot, 9V-NCJ (MSN 10638)

20 Dec. 2021
28 Oct. 2021 © Tobias Gudat
A321-271NX, Scoot, D-AYAX, 9V-NCJ (MSN 10638) ACF (TGW,TR)                                XFW
F1 XFW-XFW: 02 Nov. 2021 (Call Sign: AIB638A, Hex:3C17DC) time: 12:11-12:42
F2 XFW-HAM-XFW: 08 Nov. 2021 (Call Sign: AIB638B) time: 14:49-17:12
F3: 28 Dec. 2021 (Call Sign: AIB638B) time: 9:41-10:44
Delivered XFW-DWC-SIN: 31 Dec. 2021 (Call Sign TGW321, Hex:76B86A) dep: 10:05

31 Dec. 2021 Scoot TGW,TR 9V-NCJ
9V-NCJ cs: Scoot 76B866 active
Leased from: SMBC

10638, 9VNCJ

Thursday, December 30, 2021

A321-251NX, Asiana Airlines, HL8399 (MSN 10633)

21 Dec. 2021 © Tobias Gudat
A321-251NX, Asiana Airlines, D-AZWM, HL8399 (MSN 10633) ACF (AAR,OZ)              XFW
F1 XFW-HAM-XFW: 23 Dec. 2021 (Call Sign: AIB633A, Hex:3C1CB1) time: 8:05-9:59
F2: 28 Dec. 2021 (Call Sign: AIB633B, Hex:3C1CB1) time: 15:39-16:57
Delivered XFW-ALA-ICN: 30 Dec. 2021 (Call Sign AAR839D, Hex:71C399) dep: 20:47

30 Dec. 2021 Asiana Airlines AAR,OZ HL8399
HL8399 cs: Asiana Airlines 71C399 active

10633, HL8399,

A320-251N, Flyadeal, HZ-FAP (MSN 10518)

22 Nov. 2021 © Tobias Gudat
9 Sep. 2021
A320-251N, Flyadeal, D-AVVD, HZ-FAP (MSN 10518) NEO  (FAD,F3)                            XFW
F1 XFW-HAM-XFW: 15 Dec. 2021 (Call Sign: AIB518A, Hex:3C11FE) time: 9:13-11:13
F2: 27 Dec. 2021 (Call Sign: AIB518B, Hex:3C11FE) time: 11:19-12:23
Delivered XFW-JED: 30 Dec. 2021 (Call Sign FAD8019, Hex:717CDB) dep: 18:15

30 Dec. 2021 Flyadeal FAD,F3 HZ-FAP
HZ-FAP cs: Flyadeal 717CDB active
Leased from: Saudi Arabian Airlines

10518, HZFAP

A320-251N, IndiGo, VT-IIO (MSN 10668)

21 Dec. 2021 © Tobias Gudat
A320-251N, IndiGo, D-AVVX, VT-IIO (MSN 10668) NEO  (IGO,6E)                              XFW 
F1 XFW-HAM-XFW: 16 Dec. 2021 (Call Sign: AIB668A, Hex:3C1212) time: 12:11-14:04
F2: 22 Dec. 2021 (Call Sign: AIB668A, Hex:3C1212) time: 9:03-10:05
Delivered XFW-DEL: 30 Dec. 2021 (Call Sign IGO9001, Hex:8014AF) dep: 17:07
30 Dec. 2021 Indigo IGO,6E VT-IIO
VT-IIO cs: Indigo 8014AF  active
Leased from: BOC

10668, VTIIO

A321-271NX, WIZZ Air Malta, 9H-WAT (MSN 10508)

21 Dec. 2021
17 Dec. 2021 © Dieter Müller
A321-271NX, WIZZ Air, D-AVXM, HA-LZH (MSN 10508) ACF   (WZZ,W6)                       XFW
F1 XFW-HAM-XFW: 21 Dec. 2021 (Call Sign: AIB508A, Hex:3C123B) time: 11:05-13:15
F2: 28 Dec. 2021 (Call Sign: AIB508B, Hex:3C123B) time: 16:31-17:43
Delivered XFW-BUD: 30 Dec. 2021 (Call Sign: WZZ601, Hex:471F9D) dep: 16:09

30 Dec. 2021 WIZZ Air WZZ,W6 HA-LZH
HA-LZH cs: WIZZ 471F9D  
Leased from: CDB Aviation

11 Oct. 2022 WIZZ Air Malta WMT,W4 9H-WAT
9H-WAT cs: WIZZ 4D2428
Leased from: CDB Aviation

22 Jan. 2024 ❖ Stored at OSR
9H-WAT
cs: Wizz 4D2428 parked

10508, HALZH, 9HWAT,

Wednesday, December 29, 2021

A321-251NX, Loong Air, B-326S (MSN 10685)

HAM - 29 Nov. 2021
9 Oct. 2021 © Dirk Weinrich
A321-251NX, Loong Air, D-AVZN, B-326S (MSN 10685) ACF  (CDC,GJ)                         XFW
F1 XFW-HAM-XFW: 29 Nov. 2021 (Call Sign: AIB685A, Hex:3C1270) time: 10:45-12:53
F2: 06 Dec. 2021 (Call Sign: AIB685B) time: 12:19-14:49
Ferried XFW-NQZ-TSN: 09 Dec. 2021 (Call Sign: AIB685) dep: 16:03
Re-reged: 22 Dec. 2021 as B-005E
F4: 24 Dec. 2021 (Call Sign: AIB358B, Hex:7811BD) time: 3:29-4:39
Delivered TSN-HGH: 29 Dec. 2021 (Call Sign: CDC8050, Hex:781C9E) dep: 12:30

29 Dec. 2021 Loong Air CDC,GJ B-326S
B-326S cs: Loongair 781C9E active
Leased from: AerCap

10198, B326S

A321-271NX, Sichuan Airlines, B-325F, (MSN 10435)

3 Sep. 2021 © Dirk Weinrich
A321-271NX, Sichuan Airlines, D-AYAY, B-325F, (MSN 10435) NEO (CSC,3U)              XFW
F1 XFW-HAM-XFW: 10 Sep. 2021 (Call Sign: AIB435A, Hex:3C17DD) time: 13:19-15:41
F2: 20 Sep. 2021 (Call Sign: AIB435B) time: 12:47-14:03
F3: 20 Oct. 2021 (Call Sign: AIB435C) time: 13:23-14:35
Ferried XFW-TSN: 02 Dec. 2021 (Call Sign AIB435) time: 19:53-5:13
Delivered TSN-CTU: 29 Dec. 2021 (Call Sign CSC309, Hex:781C2A) dep: 7:28

29 Dec. 2021 Sichuan Airlines CSC,3U B-325F
B-325F cs: Sichuan Airlines 781C2A active
Leased from: ALC

10435, B325F

Tuesday, December 28, 2021

A320-251N, Colorful Guizhau Airlines, B-327Q (MSN 10725)

15 Dec. 2021 © Eurospot
A320-251N, Colorful Guizhau Airlines, F-WWIB, B-327Q (MSN 10725) NEO  (CGZ,GY) TLS
F1: 15 Dec. 2021 (Call Sign AIB01IB, Hex:3801BA) time: 13:11-15:26
F2: 23 Dec. 2021 (Call Sign AIB02IB, Hex:3801BA) time: 9:21-10:33
F3: 24 Dec. 2021 (Call Sign AIB03IB, Hex:3801BA) time: 9:25-9:53
F4: 27 Dec. 2021 (Call Sign AIB04IB, Hex:3801BA) time: 15:37-15:51
Delivered TLS-NQZ-KWE: 28 Dec. 2021 (Call Sign CGZ2103, Hex:781CDB) dep: 19:51

28 Dec. 2021 Colorful Guizhau Airlines CGZ,GY B-327Q
B-327Q cs: Colorful Guizhau Airlines
781CDB active
Leased from: AerCap

10725, B327Q

A321-251NX, Azul Linhas Aereas, PR-YJE (MSN 10542)

10 Dec. 2021
10 Dec. 2021 
A321-251NX, Azul Linhas Aereas, D-AZAR, PR-YJE (MSN 10542) ACF (AZU,AD)        XFW
rto: 10 Dec. 2021
F1 XFW-HAM-XFW: 13 Dec. 2021 (Call Sign: AIB542A, Hex:3C1A7A) time: 12:09-14:35
F2: 20 Dec. 2021 (Call Sign: AIB542B) time: 16:04-17:18
Delivered XFW-SID-CNF: 28 Dec. 2021 (Call Sign PRYJE, Hex:E497AE) dep: 19:02

28 Dec. 2021 Azul Linhas Aereas AZU,AD PR-YJE
PR-YJE cs: Nacao Azul E497AE active
Leased from: BOC

10542, PRYJE

A320-271N, Qingdao Airlines, B-327L (MSN 10588)

A320-271N, Qingdao Airlines, B-007G, B-327L (MSN 10588) NEO (QDA,QW)                 TSN 
F1: 15 Dec. 2021 (Call Sign AIB349A, Hex:781482) time: 2:53-4:33
F2: 23 Dec. 2021 (Call Sign AIB357A, Hex:781482) time: 6:09-7:25
Delivered TSN-TAO: 28 Dec. 2021 (Call Sign QDA9001, Hex:781CD7) dep: 3:42

28 Dec. 2021 Qingdao Airlines QDA,QW B-327L
B-327L cs: Qingdao 781CD7 active

10588, B327L

Friday, December 24, 2021

A320-251N, China Eastern Airlines, B-327F (MSN 10443)

A320-251N, China Eastern Airlines, B-007S, B-327F (MSN 10443) NEO   (CES,MU)         TSN
F1: 12 Nov. 2021 (Call Sign: AIB316A, Hex:78148C) time: 2:57-3:11
F2: 26 Nov. 2021 (Call Sign: AIB330A) time: 6:41-7:37
F3: 02 Dec. 2021 (Call Sign: AIB336B) time: 9:13-9:22
F4: 09 Dec. 2021 (Call Sign: AIB343A) time: 2:21-3:35
Delivered TSN-PVG: 24 Dec. 2021 (Call Sign CES9001, Hex:781CD1) dep: 10:12

24 Dec. 2021 China Eastern Airlines CES,MU B-327F
B-327F cs: China Eastern 781CD1 active

10443, B327F

A321-271NX, Scoot, 9V-NCF (MSN 10390)

20 Dec. 2021
A321-271NX, Scoot, D-AVZM, 9V-NCF (MSN 10390) ACF (TGW,TR)                               XFW
F1 XFW-HAM-XFW: 12 Oct. 2021 (Call Sign: AIB390A, Hex:3C126F) time: 14:09-16:39
F2: 15 Oct. 2021 (Call Sign: AIB390B) time: 11:35-12:21
F3: 10 Nov. 2021 (Call Sign: AIB390C) time: 13:46-14:27
F4: 21 Nov. 2021 (Call Sign: AIB390D) time: 8:13-9:22
Delivered XFW-DWC-SIN: 24 Dec. 2021 (Call Sign TGW321, Hex:76B866) dep: 10:09

24 Dec. 2021 Scoot TGW,TR 9V-NCF
9V-NCF cs: Scoot 76B866 active
Leased from: SMBC

10390, 9VNCF

Thursday, December 23, 2021

A320-251N, Tunisair, TS-IMX (MSN 10575)

 29 Oct. 2021 © Eurospot
A320-251N, Tunisair, F-WWIA, TS-IMX (MSN 10575) NEO (TAR,TU)                                TLS
F1: 02 Dec. 2021 (Call Sign AIB01IA, Hex:38019A) time: 13:28-16:13
F2: 10 Dec. 2021 (Call Sign AIB02IA) time: 8:31-9:42
F3: 18 Dec. 2021 (Call Sign AIB03IA) time: 14:17-15:45
Delivered TLS-TUN: 23 Dec. 2021 (Call Sign TAR9623, Hex:02A197) dep: 20:24

23 Dec. 2021 Tunisair TAR,TU TS-IMW
cs: Tunisair 02A197 active
Leased from: AerCap

1 Jan. 2022 © Arno Janssen

Nov. 2022                    cs: Carthago Eagles
TS-IMX - Airbus A321-251N, Tunisair - LFLL > Lyon St Exupery 7th November 2022.
Nov. 2022 © Campbell McGhee
TLS - Nov. 2022 © Eurospot

10575, TSIMX,

A321-271NX, WIZZ Air Malta, 9H-WBM (MSN 10753)

A321-271NX, WIZZ Air, D-AZWE, HA-LZG (MSN 10753) ACF   (WZZ,W6)                          XFW
F1 XFW-HAM-XFW: 14 Dec. 2021 (Call Sign: AIB753A, Hex:3C1CA9) time: 11:05-13:49
F2: 21 Dec. 2021 (Call Sign: AIB753B) time: 17:11-18:13
Delivered XFW-BUD: 23 Dec. 2021 (Call Sign: WZZ601, Hex:471F9C) dep: 19:32

23 Dec. 2021 WIZZ Air WZZ,W6 HA-LZG
HA-LZG cs: WIZZ 471F9C
Leased from: Bleriot Aviation Funding

24 Feb. 2023 WIZZ Air Malta WMT,W49H-WBM
9H-WBM cs: WIZZ 4D2457
Leased from: Bleriot Aviation Funding

28 Jan.. 2024 Stored at OSR
9H-WBM
cs: Wizz 4D2457 parked

10753, HALZG, 9HWBM

A321-253NX, American Airlines, N442AN (MSN 10711)

A321-253NX, American Airlines, F-WZMQ, N442AN (MSN 10711) ACF   (AAL,AA)           BFM
F1: 16 Dec. 2021 (Call Sign AIB711A, Hex:38D65B) time: 19:25-21:52
F2: 18 Dec. 2021 (Call Sign AIB711B) time: 15:21-16:47
Delivered BFM-SAT: 22 Dec. 2021 (Call Sign AAL9822, Hex:A55218) dep: 15:33

22 Dec. 2021 American Airlines AAL,AA N442AN
N442AN cs: American Airlines A55218 active

10711,

A320-251N, Republique de Cote d'Ivoire, TU-VAJ (MSN 10618) ACJ

3 Nov. 2021 ©  Eurospot
A320-251N, Private, F-WWIK, 9H-BHD (MSN 10618) NEO  VIP                                       TLS
F1: 03 Nov. 2021 (Call Sign AIB01IK, Hex:3813DA) time: 12:25-14:33
F2: 17 Dec. 2021 (Call Sign AIB02IK) time: 8:53-10:39
Delivered: 23 Dec. 2021 TLS-BSL (Call Sign AIB618, Hex:4D237E) dep: 15:27 for Cabin config.

23 Dec. 2021 Albinati Aviation  ULC 9H-BHD
cs: aw 4D237E

23 Dec 2021 ❖ Stored at BSL for Cabin Config
9H-BHD
07 Jun. 2023  Ferried BSL-QYF 9HBHD
15 Jun. 2023  Ferried QYF-BSL 9HBHD
cs: aw 4D237E

11 Jul. 2023  Republique de Cote d'Ivoire IVY TU-VAJ
TU-VAJ cs: Republique de Cote d'Ivoire 038F4Aactive

10618, 9HBHD, TUVAJ,

A321-251NX, Ural Airlines, RA-73838 (MSN 10667)

18 Dec. 2021 © Dirk Weinrich
A321-251NX, Ural Airlines, D-AVWT, VP-BFO, (MSN 10667) ACF   (SVR,U6)                XFW
F1 XFW-HAM-XFW: 18 Dec. 2021 (Call Sign: AIB667A, Hex:3C1228) time: 9:05-11:01
F2: 20 Dec. 2021 (Call Sign: AIB667B) time: 15:12-16:22
Delivered XFW-SVX: 23 Dec. 2021 (Call Sign:SVR3901, Hex:4242AF) dep: 10:20

23 Dec. 2021 Ural Airlines SVR,U6 VP-BFO
VP-BFO cs: Ural Airlines  4242AF  
Leased from: SMBC

28 Mar. 2022 Ural Airlines SVR,U6 RA-73838
RA-73838 cs: Ural Airlines  15206E active

10667, VPBFO, RA73838