Wednesday, December 10, 2014

A320-232SL, Tianjin Airlines, B-1620 (MSN 5853)

A320-232SL, Tianjin Airlines, F-WWBX, B-KJG (MSN 5853) Sharklets
F1 and ferried TLS-XFW: 29 Oct. 2013 (Call Sign AIB1BX, Hex:380FBA)
Jetstar Hong Kong B-KJG ntu
A320-232SL, Jetstar Airways, F-WWBX, VH-XHI (MSN 5853) Sharklets
Ferried XFW-TLS: 4 Nov. 2013 (Call Sign AIB2BX) ntu
Stored at TLS as F-WHUM
TLS - Oct. 2013, Copyright: Clement Alloing

A320-232SL, Tianjin Airlines, F-WWBX, B-1620 (MSN 5853) Sharklets
Delivered: 10 Dec. 2014 TLS-TSE-TSN (Call Sign GCR1620, Hex:780D33) dep: 15:48