Wednesday, May 3, 2017

A320-251N, SAS, D-AUBD, SE-DOZ (MSN 7565)

Ohne Titel
© Bernd Holdinghausen 
© Timo Klose
A320-251N, SAS, D-AUBD, SE-DOZ (MSN 7565) NEO
F1: 13 Apr. 2017 (Call Sign AIB565A, Hex:3C0D52) time: 13:34-16:14
F2: 25 Apr. 2017 (Call Sign AIB565B) time: 8:04-9:15
Delivered: 3 May 2017 XFW-ARN (Call Sign SAS9150, Hex:4A91FA) dep: 10:01
DUS - 9 Apr. 2018 © Arno Janssen