Tuesday, June 26, 2018

A321-253N, Onur Air, TC-OEE (MSN 8085)

6 Jun. 2018 © Dirk Weinrich
1 Jun. 2018
A321-253N, WOW Air, D-AVYW, TF-DTR (MSN 8085) NEO (WOW,WW)                                       XFW
RTO: 8 Jun. 2018
F1: 11 Jun. 2018 (Call Sign AIB085A, Hex:3C125F) XFW-HAM-XFW time: 10:37-13:14
F2: 22 Jun. 2018(Call Sign AIB085B) time: 12:02-12:57
Delivered: 26 Jun. 2018 XFW-KEF (Call Sign WOW321P, Hex:4CC50B) dep: 15:56

26 Jun. 2018 WOW Air WOW,WW TF-DTR
TF-DTR cs: WOW Air 4CC50B

27 Mar. 2019 Stored at BWI
TF-DTR

05 Apr. 2019 Stored at YMX
TF-DTR

19 Apr. 2019 Air Lease Corporation - Stored at SNN
TF-DTR

30 Apr. 2019 Stored at LJU
TF-DTR
cs: aw

30 May 2019 Onur Air OHY,8Q TC-OEE
TC-OEE cs: aw "Onur Air" & Tail Logo 4BBCA5 active
1st NEO for Onur Air

Jun. 2019 © Dirk Weinrich
HAM - Aug. 2019