Monday, December 10, 2018

A320-251N, SAS Connect, EI-SII (MSN 8566)

1 Nov. 2018
10 Oct. 2018 
A320-251N, SAS Ireland, D-AUAD, EI-SII (MSN 8566) NEO   (SZS,SL)                           XFW
RTO: 29 Nov. 2018 
F1: 3 Dec. 2018 (Call Sign AIB566A, Hex:3C0D38) XFW-HAM-XFW, time: 7:44-10:36
F2: 6 Dec. 2018 (Call Sign AIB566B) time: 7:34-8:47
Delivered: 10 Dec. 2018 (Call Sign SZS9150, Hex:4CAFCE) XFW-OSL, dep: 18:06

10 Dec. 2018 SAS Ireland SZS,SL EI-SII
cs: SAS 4CAFCE  
Leased from: Gorm Asset Mangmt

30 Nov. 2021 SAS Connect SZS,SL EI-SII
cs: SAS 4CAFCE active
Leased from: Gorm Asset Mangmt

08566, EISII